to be, or not to be...........better

Dzieci klasy 1-3

  • Kurs w ciągu roku szkolnego obejmuje 70 spotkań.
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
  • Zajęcia trwają 50 minut.
  • Grupy są niewielkie i liczą maksymalnie 5 osób.
  • Dzięki temu nauczyciel może poświęcić czas każdemu dziecku.
  • Po każdych zajęciach rodzice otrzymują email z informacją i dzięki temu wiedzą czego dziecko uczyło się podczas zajęć.
  • W przypadku nieobecności dzieci na zajęciach oferujemy bezpłatne konsultacje.
  • Korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw językowych.
  • Jeśli w danej grupie znajdują się dzieci z tej samej klasy szkolnej pamagamy w przygotowaniu do testów i sprawdzianów.

Głównym celem tego kursu jest rozwijanie umiejętności swobodnego mówienia w języku angielskim. Dlatego też dzieci na każdej lekcji stymulowane są do tego, aby się wypowiadać, choćby przy okazji powtórzeń na początku lekcji. Bazę do naszej nauki stanowi podręcznik renomowanego wydawnictwa językowego. A najfajniejszym, z punktu widzenia dzieciaków, jego komponentem jest strona internetowa pełna gier edukacyjnych, zabaw oraz ciekawych ćwiczeń, które z powodzeniem przyciągają uwagę dzieci, rozwijając przy tym ich umiejętności językowe. Dzieci poznają także zwroty angielskie słuchając piosenek i oglądając zabawne historyjki w języku angielskim.

Skupiamy się głównie na budowaniu motywacji dzieci do nauki, wykorzystując do tego typową dla ich wieku ciekawość światem zewnętrznym. Bardzo często na zajęciach odwołujemy się do informacji z innych przedmiotów, takich jak: matematyka, przyroda, geografia nauczając ich w języku angielskim.