to be, or not to be...........better

Gimnazjaliści i maturzyści

Oferujemy kursy przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego i Matury z Języka Angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym .

 • Kurs w ciągu roku szkolnego obejmuje 70 spotkań.
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
 • Zajęcia trwają 50 minut.
 • Grupy są niewielkie i liczą maksymalnie 5 osób.
 • Dzięki temu nauczyciel może poświęcić czas równomiernie każdemu słuchaczowi.
 • W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach oferujemy bezpłatne konsultacje.
 • Korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw językowych.
 • Przeprowadzamy egzaminy próbne kilkukrotnie w trakcie roku szkolnego.

Celem kursów egzaminacyjnych jest:

 • zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań oraz technikami egzaminacyjnymi;
 • zebranie, uzupełnienie, poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki;
 • rozszerzenie zakresu słownictwa;
 • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego;
 • wyćwiczenie technik wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej