to be, or not to be...........better

Przedszkolaki

Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci w wieku 4 – 6 lat.

  • Kurs w ciągu roku szkolnego obejmuje 70 spotkań.
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
  • Zajęcia trwają 40 minut.
  • Grupy liczą maksymalnie 5 osób.
  • Po każdych zajęciach rodzice otrzymują email z informacją i dzięki temu wiedzą czego dziecko uczyło się podczas zajęć.
  • W przypadku nieobecności dzieci na zajęciach oferujemy bezpłatne konsultacje.
  • Korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw językowych.

Podczas zajęć Maluchy skaczą, biegają, śpiewają i rymują – a wszystko to w otoczeniu oraz przy użyciu języka angielskiego.

Dążymy do tego, aby Dzieci jak najszybciej zaczęły mówić w języku angielskim, w czym pomaga nam podręcznik ukierunkowany głównie na rozwijanie zdolności komunikacyjnych. Bardzo fajnym komponentem lekcji, z punktu widzenia Dzieci, jest wprowadzanie gier edukacyjnych, zabaw i ciekawych ćwiczeń z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, które z powodzeniem przyciągają uwagę Maluszków, rozwijając przy tym ich umiejętności językowe. 

Każda lekcja jest spotkaniem z przyjaciółmi z Wielkiej Brytanii, którzy wprowadzają nas w świat anglojęzyczny. Dzięki pacynkom, Maluchy mogą spotkać się z gośćmi twarzą w twarz. Element ten ogromnie wpływa na motywację Dzieci, gdyż starają się oni z nimi porozumieć, a możliwe to jest tylko przy pomocy języka angielskiego.

Kolejnym istotnym elementem naszych zajęć jest oglądanie kreskówek oraz czytanie bajek w języku angielskim. Odwołując się do naturalnego środowiska i zainteresowań Dzieci stwarzamy sytuację, w której chłoną język jak „gąbka wodę”.